RSS
Syndicate content

Cara Penyerbukan Pada Tanaman Salak

Sumber Gambar: http://2.bp.blogspot.com
Tanaman salak mulai berbuah pada umur 3-4 tahun bila ditanam dari biji, atau 1-2 tahun bila dari anakan (cangkokan). Tanaman salak sebenamya dapat menyerbuk sendiri dengan bantuan serangga penyerbuk dan angin. Tetapi untuk mendapatkan pembuahan yang optimal periu bantuan penyerbukan buatan oleh manusia.
Di alam terdapat serangga penyerbuk bunga salak, yang dileenal dengan Curculionidae. Investasi 10 ekor serangga tersebut pada 1 pohon, dapat menggantikan tenaga manusia dalam persarian salalc.
Persarian bunga salak secara buatan dilakukan dengan cara mengoleskan tandan bunga jantan di atas bunga betina yang sudah mekar, mengikuti cara-cara berikut.
a. Pilih rumpun salak yang telah berbunga.
b. Amati bunga-bunga yang sudah masak alat kelaminnya. Tanda-tanda bunga betina sudah masak adalah seludang bunga sudah terbuka (pecah), berwama merah dan menebar aroma wangi. Bunga jantan yang matang kelanain ditandai dengan seludang bunganya sudah terbuka dan serbuk sari mudah lepas berhamburan.
c. Potong bunga jantan yang sudah mekar dari tandannya.
d. Pilih tandan bunga betina yang sudah mekar.
e. Oles-oleskan atau ketuk-ketukkan bunga jantan di atas bunga betina agarbutir-butir tepung sari jatah dan menempel di atas bunga betina. Penyerbukan bunga dilakukan pagi atau sore hari ketika cuaca cerah.
f. Tutup tandan bunga betina yang sudah diserbuki tadi dengan daun atau bahan lain agar proses persarian sempurna.
g. Buka tutup tandan bunga tersebut setelah 3-5 hari.


Sumber : - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Salak, 2003